Pędź ferdele!… Poznajemy kulturę żydowską – warsztaty-Kraków 24.11.2017

„Pędź, ferdele!… Poznajemy kulturę żydowską”  to radosne warsztaty wypełnione śpiewem, zabawą i działaniami twórczymi, dzięki którym dzieci poznają elementy kultury żydowskiej, a nawet spróbują napisać litery z alfabetu jidysz. Zajęcia koncentrować się będą na specyfice żydowskich świąt: święta Chanuka oraz święta szałasów Sukkot. Dzieci, grając w grę drejdel oraz projektując szałasy czy tworząc patchworki dowiedzą się, na czym polegają integracja i  różnorodność kulturowa. Warsztaty zainspirowane publikacjami Żydowskiego Towarzystwa Czulent.

Czas i miejsce: piątek 24.11 – Szkoły Prywatne  Inspiracja w Krakowie, godz. 14:00

Prowadzenie: Sylwia Winiarska