Halloweenowy krzyk Muncha – Zabierzów – 29.10.2019

Poznajcie norweskiego artystę Edwarda Muncha i jego budzące grozę dzieła, w tym najsłynniejszy obraz „Krzyk”. Wczujcie się w listopadowy, hallowenowy klimat obcując z intrygującą, ale jakże wysoką sztuką!

Na najbliższym spotkaniu spróbujemy nazwać emocje „krzyczące” z obrazów Muncha oraz postraszymy się nieco własnoręcznie wykonanymi maskami inspirowanymi bohaterami ekspresjonizmu.

 

Czas i miejsce: Środa, 30.10.2019, godz. 10:00 Zabierzów, Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 50, grupa 0.

Prowadzenie: Ligia Jaszczewska