Organizatorem Akademii Sztuk Dziecięcych jest powstała w 2006 roku Fundacja ARTica. Głównym obszarem działań Fundacji jest animacja i promocja szerokorozumianej sztuki, co realizowane jest poprzez organizację rozmaitych wydarzeń artystycznych: festiwali, warsztatów, wystaw, koncertów, akcji streetartowych oraz wielu innych. Pomysłodawczynią oraz koordynatorką działań Fundacji jest jej założycielka Ligia Jaszczewska-Gacek.

Najważniejsze projekty realizowane przez Fundację to:

 • Akademia Sztuk Dziecięcych
 • Festiwal Graffiti i Sztuk Młodzieżowych
 • Akademia Sztuk Trzeciego Wieku
 • Wycieczki „Szlakiem Krakowskiego Street Artu”
 • Jurajskie Lato Artystyczne
 • Festiwal Huculski im. Stanisława Vincenza
 • Fashion Art Expansion
 • i inne
 • Edycje Akademii Sztuk Dziecięcych:

 • Organizatorzy poszczególnych edycji:

 • 2014 – Fundacja ARTica, Partnerzy: Samorządowe Przedszkole nr 139 w Krakowie, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Zabierzów
 • 2015 – Fundacja ARTica, Partnerzy: Prywatne szkoły Inspiracja, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Małopolskiego oraz Gminy Zabierzów
 • 2016 – Fundacja ARTica, Partnerzy: Prywatne szkoły Inspiracja, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Zabierzów.

Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000248703. Zapraszamy do zapoznania się ze statutem Fundacji.