Aktualnie:
Dni Huculskie w Krakowie – Program

PROGRAM DNI HUCULSKICH
19-21. LISTOPADA 2009 KRAKÓW

CZWARTEK 19.LISTOPADA 2009

GODZ. 20:00
wernisaż wystawy fotografii „Huculszczyzna okiem Badacza”
– miejsce: Smak Ukraiński, ul. Kanonicza 15

PIĄTEK 20.LISTOPADA 2008

GODZ.9:00
Msza święta w intencji Stanisława Vincenza odprawiona przez ks. A. Górowskiego, a następnie przejście z trembitami do grobu Stanisława Vincenza na cmentarzu salwatorskim.
– miejsce: początek w kościele pw świętej Małgorzaty na Salwatorze

GODZ.14-15
Obiad z huculską muzyką
-miejsce: Restauracja Smak Ukraiński, ul. Kanonicza15

GODZ. 20:00
GŁÓWNY KONCERT KAPELI MIKOŁAJA ILIUKA „HUCULI”
– miejsce: Klub studencki ARKA przy Uniwersytecie Rolniczym, al.29.Listopada 50

SOBOTA 21.LISTOPADA

GODZ.12:00
Huculska impreza w Zabierzowie – huculskie konie, tradycyjna kuchnia, porywające tańce oraz koncert kapeli Mikołaja Iliuka „Huculi”
-miejsce: Rogate Ranczo w Zabierzowie ( szczegółowa mapka z dojazdem www.rogateranczo.eu)

GODZ 9:00-14:00
Konferencja Naukowa „Kultura współczesnej Huculszczyzny w kontekście porównawczym” – -miejsce: COTG PTTK w Krakowie, ul Jagiellońska 6

część I

Prowadzący: prof. Jan Stęszewski (Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

9.00 – prof. Jan Stęszewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – wprowadzenie

mgr Justyna Cząstka-Kłapyta (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ)
Funkcja plesu w obrzędzie kolędowania na Huculszczyźnie

mgr Tomasz Kosiek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Huculi rumuńskiego Maramureszu

mgr Anna Warzecha (Instytut Historii Sztuki UJ)
Między Bizancjum a Huculszczyzną. O huculskich tkaninach cerkiewnych

mgr Małgorzata Kotarba (Instytut Filologii Ukraińskiej UJ)
„Literackie ścieżki Huculszczyzny w oparciu o wybrane utowry współczesnej literatury”

dr Urszula Janicka-Krzywda (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze)
Z symboliki haftów huculskich

11.05 – 11.25 – dyskusja

część II – Badania przyrodniczo-historyczne na Huculszczyznie w ośrodku krakowskim

rozpoczęcie: 11.45
Prowadzący: mgr Dariusz Dyląg (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)

mgr Dariusz Dyląg (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
O rzekomo legionowych okopach pod Sywulą

mgr Piotr Kłapyta (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)
Problematyka ostatniego zlodowacenia Karpat Wschodnich na terenie Ukrainy

mgr Łukasz Quirini-Popławski (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)
dr Rafał Quirini-Popławski (Instytut Historii Szuki UJ)
Współczesna funkcja przedwojennych obiektów turystycznych w dolinie Prutu – wybrane przykłady
dr Mateusz Troll (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ)
O sezonowych osadach pasterskich – próba oceny współczesnego stanu zagospodarowania połonin Czarnohory

część III

Prezentacja projektu młodzieżowego Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie
Kraków – Bystrec, most im. Stanisława Vincenza